NẮP CHỤP THU ĐÁY HỒ BƠI

  • Mã sản phẩm: M11099

NẮP CHỤP THU ĐÁY HỒ BƠI là phụ kiện cho hệ thống lọc xử lý nước hồ bơi được làm bằng tiêm đúc ABS và PVC, được thiết kế cho cả hồ bơi bê tông và nhựa vinyl. Những phụ kiện nhỏ đóng vai trò quan trọng trong việc lưu thông nước. NẮP CHỤP THU ĐÁY HỒ BƠI, máy lọc hồ bơi, giải pháp hồ bơi spa, gạch ốp lát hồ bơi, hệ thống lọc khác Sản xuất tại ABS trắng, cửa phù hợp cho tất cả các loại hồ bơi. Rất lợi đầu vào trở lại nước lọc và xử lý nước hồ bơi. Các đầu vào hút được sử dụng để kết nối các hồ bơi sạch hơn để thu thập bụi bẩn. Các đầu vào chính dưới được đặt trong sàn của hồ bơi, để nước chảy vào hệ thống lọc. Chúng ngăn chặn bụi bẩn từ thu thập bằng cách mang nó về phía bề mặt. NẮP CHỤP THU ĐÁY HỒ BƠI, máy lọc hồ bơi, giải pháp hồ bơi spa, gạch ốp lát hồ bơi, hệ thống lọc khác 


nắp thu đáy hồ bơi , nắp thu đáy bể bơi